Vi i Byggfirma Glenn Arve Fidje tar personvern på alvor og respekterer og beskytter personopplysninger som behandles om våre kunder og andre som har kontakt med oss.

Vi samler ikke inn personinformasjon utover det som kommer inn på epost. Vi benytter WordPress, Google Site Kit, Elementor og kommuniserer kun på en postadresse. 

Våre kunder har rett til å kreve innsyn i hvilke personopplysninger vi behandler om dem, samt klage til Datatilsynet dersom de mener vi ikke behandler opplysningene på en korrekt måte.

Vi vil ikke selge, videreformidle eller på annen måte gjøre personopplysninger tilgjengelig for andre enn det som er nødvendig for å levere våre tjenester.

Vi oppbevarer personopplysninger kun så lenge som nødvendig for å oppfylle det formålet de ble innhentet for.

Vi har tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysninger mot uautorisert tilgang, misbruk, offentliggjøring, endring eller ødeleggelse.

Hvis du har noen spørsmål eller kommentarer til vår personvernerklæring, vennligst kontakt oss på epost: glenn.fidje@gmail.com.